مدارک حرفه ای بین المللی مالی؛ ارتقا شغلی، درآمدی و اجتماعی و فرصت در سطح جهانی

دوره آمادگی آزمون و منتورینگ مدارک حرفه ای بین المللی

ACCA

دوره بلندمدت حسابدار خبره انگلستان

CFA

مدارک تحلیلگر مالی خبره

IFRS

مدرک استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی

CIMA

دوره بلندمدت حسابدار خبره مدیریت انگلستان

منتورینگ و پشتیبانی

تجربه ثابت کرده است که منتورینگ و پشتیبانی دانشجو توسط استاد مهمترین عامل موفقیت در دوره های بین المللی بوده است.

مکمل های دوره

دریافت مدارک حرفه ای بین المللی نیاز به مجموعه ای از مهارت ها دارد از جمله مهارت برنامه ریزی، مهارت برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و ...که در دوره های آمادگی آزمون کاملا آموزش داده می شوند.

نقشه راه

راه بسیار آسان تر می شود اگر شما نقشه در دست داشته باشید. هم چنین از هزینه های هدر رفته بسیاری می توانید جلوگیری کنید. برنامه ریزی حرفه ای و راهنمایی متخصصان و فارغ التحصیلان ویژگی دیگری از دوره های آمادگی آزمون حساب لِرن است.

تجربه

تجریه اساتید دوره های آمادگی آزمون و راهنمایی آنها در مطالعه منابع قبولی شما را در آزمون ها تضمین خواهد کرد.

درخواست مشاوره با کارشناسان دوره های بین المللی

مشاوره با افرادی که خود پا در این مسیر گذاشته و پیچ و خم های آن را تجربه کرده اند. فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های بین المللی معرفی شده در مجموعه حساب لِرن با شما از فرصت ها، چالش ها و نحوه دریافت این مدارک حرفه ای سخن می گویند.

مشاوره دوره ACCA

دوره بلندمدت حسابدار خبره انگلستان

Association of Chartered Certified Accountants

مشاوره دوره CIMA

دوره بلندمدت حسابدار خبره مدیریت انگلستان
Chartered Global Management Accountant

مشاوره دوره CFA

مدارک تحلیلگر مالی خبره

CFA & CIPM Program

مشاوره دوره IFRS

مدرک استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی
Internetional Financial Reporting Standards